[Laman Utama]
 


.: Alamat :.

Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas, Jln Pasir Pekan, 17000 Pasir Mas, Kelantan

Tel : 09-7908863/963
Fax : 09-7904963


.: WEBSITE JABATAN :.
 
J A B A T A N      K E R A J A A N      N E G E R I
Majlis Mesyuarat Kerajaan
Dewan Undangan Negeri
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Bahagian Kerajaan Tempatan
Bahagian Perumahan
Unit Audit Dalam
Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan
Pusat Maklumat Negeri
Pejabat Perbendaharaan Negeri
Jabatan Hal Ehwal Ugama Islam(JAHEAIK)
Jabatan Air Negeri Kelantan
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)
Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan
Jabatan Pertanian Negeri Kelantan
Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Kelantan 
Jabatan Kerja Raya Cawangan Kejuruteraan Mekanikal
Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri
Pusat Kajian Strategik 
Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Kelantan
Pejabat Tanah Dan Jajahan Kota Bharu
Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas
Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Puteh
Pejabat Tanah Dan Jajahan Tumpat
Pejabat Tanah Dan Jajahan Bachok
Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai
Pejabat Tanah Dan Jajahan Jeli
Pejabat Tanah Dan Jajahan Tanah Merah
Pejabat Tanah Dan Jajahan Machang
Pejabat Tanah Dan Jajahan Gua Musang
Pejabat Urusetia Penerangan Kerajaan Kelantan
J A B A T A N      P E R S E K U T U A N
Lembaga Hasil Dalam Negeri
Jabatan Kastam Dan Eksais D'Raja
Jabatan Pembangunan Persekutuan
Jabtan Pengangkutan Jalan
Hospital Kota Bharu
Hospital Kuala Krai
Hospital Pasir Mas
Jabatan Bomba Dan Penyelamat
Jabatan Perkhidmatan Kajicuaca Malaysia
Suruhanjaya Pilihanraya Negeri
Pusat Sumber Pendidikan Negeri
Jabatan Ukur Dan Pemetaan
Bahagian Penguatkuasa, Kementerian Perdagangan 
Dalam Negeri & Hal Ehwal Pengguna
Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan (TIC)
B A D A N    B E R K A N U N    P E N G U A S A    T E M P A T A N    &
P E R B A D A N A N   A W A M   N E G E R I
Majlis Perbandaran Kota Bharu
Majlis Daerah Tanah Merah
Majlis Daerah Bachok
Majlis Daerah Kuala Krai Utara
Majlis Daerah Tumpat
Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan
Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan
Yayasan Islam Kelantan
 
B A D A N     B E R K A N U N    P E R S E K U T U A N
Universiti Sains Malaysia
Institut Latihan Industri (ILP)
Lembaga Tembakau Negara Malaysia
Lembaga Getah Malaysia (LGM)
Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)
Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)
Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA)
Syarikat Padi Beras Nasional Berhad (BERNAS)
Telekom Malaysia Berhad
Tenaga Nasional Berhad
Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)